30.11.2017

Czy wiesz że…?


Nie jest niczym nowym stwierdzenie,  że regularna aktywność fizyczna, dobra wydolność fizyczna i racjonalna dieta są najlepszym  lekarstwem dla  naszego serca.

Regularny ruch wiąże się z poprawą jakości życia , jego  przedłużeniem.

Niestety  aż 48% osób po zawale mięśnia sercowego znacząco zmniejsza swoją aktywność ruchową.

U większości chorych ograniczenie aktywność nie ma obiektywnych przyczyn.

Stan taki może mieć wielorakie przyczyny, zarówno psychiczne jak i fizyczne, spowodowane min.  błędną informacją o skutkach powikłań  oraz subiektywnymi odczuciami podczas aktywności ruchowej. Często w trakcie powrotu do aktywności fizycznej  mylone są  zmęczenie, bóle mięśni i stawów, duszność wysiłkowa spowodowana aktywnością, z nawrotem choroby. Często strach przed  ewentualnym ponownym zawałem ogranicza  nas przed szybkim powrotem do racjonalnej aktywności i zdrowia.

Dlatego tak ogromna rolę  w aktywizowaniu osób do ruchu  odgrywa przekazywanie rzetelnych informacji  o roli treningu i jego planowaniu w  rehabilitacji, a w efekcie końcowym, w powrocie do pełni sił  po przebytych zawałach.

Poza regularną aktywnością ruchową, dostosowaną do możliwości naszego organizmu  i racjonalną dietą, ważny jest stały monitoring i kontrola lekarska u osób kardiologicznych.

Wszystkie te elementy, dają nam  możliwość cieszenia się z  bezpiecznego i  aktywnego życia.