FAT MAX – Metabolizm tłuszczu

W czasie wykonywania tego badania przedstawiany jest poziom wykorzystania spalania tłuszczu w czasie wysiłku w g/h przez osobę badaną.

Intensywność badania nie jest duża co umożliwia zobrazować osobie badanej na jakim poziomie aktywności może rozpocząć swoje zmagania z nadmierną ilością tłuszczu.

Ważnym składnikiem odnoszącym się do analizy metabolizmu tłuszczu jest
współczynnik wymiany oddechowej (ang. Respiratory Exchange Ratio, RER).

Współczynnik RER to stosunek ilości wydychanego dwutlenku węgla (CO2)  do zużywanego tlenu (02)

Gdy wartość RER  jest większa od jednego, świadczy to o przekroczeniu progu przemian beztlenowych.  Wzrost wskaźnika jest wywołany nadmiernym wydalaniem CO2, jest to element kompensacji oddechowej, który przeciwdziała zmianom pH w organizmie.

Współczynnik RER wynoszący 0,70 wskazuje, że tłuszcz jest głównym źródłem paliwa, RER 0,85 sugeruje mieszankę tłuszczu i węglowodanów, a wartość 1,00 lub więcej wskazuje, że węglowodany są głównym źródłem paliwa.

Reasumując w czasie tego badania jesteśmy wstanie określić optymalne:

-tempo aktywności

-tętno

Tak aby spalanie tkanki tłuszczowej było jak najbardziej skuteczne.

 

Koszt pomiaru FAT Max – 50,00 PLN