Test FMS – dla amatorów i zawodowców

FMS test

Chcesz sprawdzić, w jakiej jesteś formie? Jednym z przesiewowych badań jest test FMS, czyli Functional Movement Screen. Pozwala ustalić, jakie zaburzenia ruchu utrudniają codzienne funkcjonowanie lub osiągnięcie zadowalających rezultatów w uprawianej dyscyplinie sportowej. Składa się on z siedmiu aktywności fizycznych, które są oceniane w specjalnej skali od 0 pkt do 3 pkt:

 • 0 pkt – ból w trakcie ruchu,
 • 1 pkt – pacjent jest niezdolny do wykonania zadania,
 • 2 pkt – zadanie jest możliwe do wykonania dzięki kompensacyjnym wzorcom ruchowym,
 • 3 pkt – prawidłowe wykonanie zadania.

Do realizacji testu FMS potrzebny jest specjalny sprzęt. Jest to deska pomiarowa, kijek długi, dwa kijki krótkie, poprzeczka, miarka (jeśli nie ma jej na kijkach). Sportowiec musi być odpowiednio ubrany. Zawodnik jest badany bez koszulki, zawodniczka w staniku sportowym, a spodenki nie powinny ograniczać ruchu.

Warto wiedzieć, że FMS to test, który mogą wykonać osoby, które na co dzień trenują zarówno amatorsko, jak i zawodowo. Osoba badana podejmuje trzy próby takich zadań ruchowych jak:

 • głęboki przysiad,
 • przejście przez płotek,
 • wypad w linii,
 • ruchomość kompleksu barkowego,
 • aktywny wyprost kończyny dolnej,
 • stabilizacja tułowia,
 • stabilizacja rotacyjna.

Ocenie podlega próba, która została wykonana najlepiej. Osoba badana może zdobyć maksymalnie 21 punktów.

Specjalistyczne badanie FMS to test, dzięki któremu można ocenić prawdopodobieństwo doznania kontuzji albo urazu, które mogą nawet wykluczyć trenującego z dalszych treningów. Jeśli osoba badania będzie miała wynik poniżej 14 pkt, to wówczas to ryzyko szacuje się nawet na 50%. Warto jednak wiedzieć, że przed wykonaniem testu FMS praktycznie każda zdrowa osoba musi się liczyć z tym, że ma 15% ryzyka, aby nabawić się kontuzji w trakcie aktywności sportowej.

Aby więc uniknąć urazów, które mogą wykluczyć sportowca z treningów w ulubionej dziedzinie sportu, warto wykonać diagnostykę, czyli min. test FMS. Analiza otrzymanego wyniku ułatwi zaplanowanie i zindywidualizowanie Twojego trening. W ten sposób zmniejszyć można ryzyko przeciążeń, kontuzji i zespołów bólowych oraz poprawić wyniki sportowe.

Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest cena testu FMS, skontaktuj się z nami!