Test mleczanowy

W Diet & More  określamy progi metaboliczne metodą inwazyjną, wyznaczając krzywą mleczanową.

Badanie polega na pomiarze stężenia kwasu mlekowego lub zmian równowagi kwasowo-zasadowej poprzez pobranie krwi (najczęściej z palca lub płatka ucha) w trakcie każdego wzrostu intensywności wysiłku podczas testu.

Wynik badania przekazywany jest w formie raportu pisemnego lub w postaci elektronicznej.

Cena: 140,00 PLN/badanie

Umów się na wizytę: