Dieta dla osób aktywnych i sportowców

Organizm sportowca poddawany jest bardzo wysokim obciążeniom fizycznym. Długotrwałe i wyczerpujące sesje treningowe, odbywające się niekiedy kilkakrotnie w ciągu dnia, mogą zakłócać naturalną równowagę organizmu prowadząc do stanu przemęczenia lub przetrenowania oraz wynikających z tego licznych zaburzeń zdrowotnych.

Podstawowym zadaniem jakie musi spełniać dieta sportowca jest optymalne zabezpieczenie potrzeb energetycznych i budulcowych organizmu. Jednocześnie, sposób odżywiania musi sprzyjać rozwijaniu zdolności wysiłkowych oraz przeciwdziałać skutkom przeciążeń treningowych. Szczególnie istotnym problemem w żywieniu osób obciążonych dużym wysiłkiem fizycznym jest zapewnienie zrównoważonego bilansu energetycznego, pomiędzy ilością energii przyjmowanej z pożywieniem, a wydatkowanej przez organizm. W przypadku wielu dyscyplin sportowych, koszt energetyczny zajęć treningowych sięga nawet kilku tysięcy kilokalorii.

Ważnym problemem w żywieniu sportowców jest skład jakościowy diety, który powinien być ściśle powiązany z metabolizmem charakterystycznym dla danego typu obciążeń treningowych. W zależności od rodzaju wysiłku, jego intensywności i czasu trwania, dieta powinna być zróżnicowana pod względem podaży składników pokarmowych. Dotyczy to w szczególności składników energetycznych i budulcowych takich jak białka, węglowodany i tłuszcze. W przypadku osób intensywnie trenujących, zwiększa się także istotnie zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne biorące udział w rozmaitych przemianach metabolicznych organizmu.

Zajmujemy się:

  • Planowaniem żywienia w sportach siłowych, wytrzymałościowych oraz dyscyplinach sportu, w których obowiązują kategorie wagowe,
  • Planowaniem żywienia dla osób chcących zwiększyć bądź zmniejszyć obecną masę ciała i odżywiać się zdrowo będąc aktywnymi fizycznie,
  • Planowaniem żywienia w okresie treningów i zawodów,
  • Opracowujemy strategie nawadniania w aktywności fizycznej oraz stosowania suplementów i odżywek w sporcie wyczynowym i rekreacyjnym,
  • Analizą i oceną pokrycia potrzeb energetycznych,

Planujemy żywieniowe wspomaganie odnowy powysiłkowej, właściwe i bezpieczne dla zdrowia uzupełnienie diety w przypadku wystąpienia niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na różne jej składniki,

Opracowujemy szczegółowe plany żywieniowe. Każda dieta jest ściśle konsultowana z zawodnikiem i uwzględnia:

  • jego dotychczasowe nawyki żywieniowe, braki odżywcze w diecie, zdiagnozowane na podstawie raportu badawczego,
  • budowę ciała, etap przygotowań, cele treningowe,
  • stan zdrowia i wyniki badań laboratoryjnych,
  • indywidualne preferencje żywieniowe,

dopasowany plan suplementacyjny, z podziałem przyjmowania preparatów w dni treningowe i wolne, którego celem jest poprawa składu wartości energetyczno-odżywczej diety, jak również trenowanych cech sprawności sportowej,

Kontrolą masy ciała w tym zawartością tkanki tłuszczowej, mięśniowej i wody w organizmie i analizą zmieniających się parametrów na każdej konsultacji dietetycznej.